Informacje  :  Bibliografia | Kontakt
turner2

Bibliografia

Przy opracowywaniu strony zostały wykorzystane następujące źródła:

  1. Jeż W., Cybulska D., Buliński A., Jarząb B., Jarząb J., Zespół Turnera, Poznań 2010
  2. Pediatria, pod red. K Kubiciej i W. Kawalec, Warszawa 1999.
  3. Stachura J., Domagała W., Patologia, tom I, Kraków 2008.
  4. Świątkiewicz-Mośny M., Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera, Kraków 2010.